Εκπαιδευτικό - Εξεταστικό Κέντρο Ρωσσικής Γλώσσας στη Λεμεσό
Επιλογή Επιπέδου - Level 
arrow A1 - Elementary   (soteris_RA)  -  1 διαθέσιμο μάθημα
arrow A2 - Basic   (soteris_RB)  -  4 διαθέσιμα μαθήματα
arrow B1 - 1st Certificate   (soteris_RC)  -  2 διαθέσιμα μαθήματα
arrow B2 - 2nd Certificate   (soteris_RD)  -  2 διαθέσιμα μαθήματα
arrow C1 - 3rd Certificate   (soteris_RE)  -  2 διαθέσιμα μαθήματα
arrow C2 - 4th Certificate   (soteris_RF)  -  2 διαθέσιμα μαθήματα
arrow Απλουστευμένη Γραμματική   (soteris_R5)  -  2 διαθέσιμα μαθήματα
arrow Δικηγόροι   (soteris_R7)  -  0 διαθέσιμα μαθήματα
arrow Ιατροί   (soteris_R8)  -  0 διαθέσιμα μαθήματα
arrow Παιδικά Τμήματα ( 6 - 14 χρονών)   (soteris_R3)  -  4 διαθέσιμα μαθήματα
arrow Ταχύριθμα   (soteris_R4)  -  0 διαθέσιμα μαθήματα
arrow Τραπεζικοί   (soteris_R6)  -  0 διαθέσιμα μαθήματα
arrow Υπάλληλοι Ξενοδοχείων   (soteris_R9)  -  0 διαθέσιμα μαθήματα