Εκπαιδευτικό - Εξεταστικό Κέντρο Ρωσσικής Γλώσσας στη Λεμεσό
Επικοινωνία 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εκπαιδευτικό Εξεταστικό Κέντρο Ρωσσικής Γλώσσας TRKI
www.russian-lang.net
Τηλέφωνο: 25737725
Fax:
email: