Εκπαιδευτικό - Εξεταστικό Κέντρο Ρωσσικής Γλώσσας στη Λεμεσό
Ταυτότητα Πλατφόρμας 
Όνομα Πλατφόρμας: eClass Εκπαιδευτικού - Εξεταστικού κέντρου Ρωσσικής γλώσσας Λεμεσού (Εκπαιδευτικό Εξεταστικό Κέντρο Ρωσσικής Γλώσσας TRKI)
Έκδοση: Open eClass 2.8.3»
Μαθήματα: Η πλατφόρμα υποστηρίζει συνολικά 19 μαθήματα
  • 0 ανοικτά,
  • 1 απαιτούν εγγραφή,
  • 18 κλειστά
Χρήστες: H πλατφόρμα διαθέτει 132 Χρήστες
  • 2 Εκπαιδευτές,
  • 130 Εκπαιδευόμενοι και
  • 0 Χρήστης Επισκέπτης
Υπεύθυνος Υποστήριξης: Διαχειριστής Πλατφόρμας email: webdevelopmentcy@gmail.com